ETUSIVU    -     HEIKKI KILPIÄ    -    PALVELUT    -    PALVELUHINTOJA     -    YHTEYSTIEDOT 

 

Heikkii Kilpiä 

 

Koulutus


•  oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1974
•  varatuomari 1976
•  oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1986
•  Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 1984 lähtien

Mitä jäsenyys tarkoittaa asiakkaan kannalta?
-  asianajajalla on ehdoton salassapitovelvollisuus.
-  asianajajan tulee noudattaa Hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita
-  Suomen Asianajajaliitto valvoo jäsentensä toimintaa


Työura:

•  Hämeen lääninhallitus/veroesittelijä v. 1974
•  Toijalan tuomiokunta 1974-1975
•  Oikeusministeriö/tietojärjestelmäyksikön toimistopäällikkö v. 1976
•  Kurikan kaupungin yleinen oikeusavustaja v. 1976 -1984
•  Oma asianajotoimisto Kurikassa 1984 ->


Muu toiminta

•  Akava r.y:n luottamusmies vuosina 1977-1984
•  valtakunnallisen Yleiset oikeusavustajat r.y:n sihteeri ja puh.joht. vuosina 1981-1984
•  Suomen Lakimiesliiton hallituksen varajäsen vuosina 1982-84
•  Luennoitsija Kaupunkiopiston ja Kunnallisopiston yleisille oikeusavustajille suunnatuilla kursseilla vuosina 1980-1983
•  Viime vuosina luennoinut satunnaisesti muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä, työoikeudesta, sopimusoikeudesta sekä prosessioikeudesta

Heikki Kilpiän kirjalliset julkaisut:
-  Uuden Suomen lukijoiden lakipalstan toimittaja vuosina 1976-77
-  Useita kirjoituksia Defensor Legis –lehdessä sekä Lakimiesuutisissa
-  Oikeusaputoimen laskutusopas (julk. 1984)
-  Oikeusapulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen opas (julk. 1985)
-  Yleisen oikeusavun saamisen edellytykset (julk. 1985)
-  Lautamiehen opas (julk. 1994)

 
 

Heikki Kilpiä